Majka Staňková

Jsem zakladatelkou Centra pro těhotné a rodinu Majka v Brně www.Centrum-Majka.cz, kde již řadu let připravuji ženy na jejich roli matky. Provázím ženy jejich těhotenstvím, porodem a mateřstvím. Při své práci jsem svědkem neuvěřitelné síly porodního procesu. Dokonalosti našich ženských těl a síly naší intuice i vnitřní moudrosti. Stejně tak jsem však svědkem ponížení, slovních útoků, zastrašování, porušování lidských práv a fyzického násilí na ženách. Vnímám, že je potřeba tyto praktiky jasně a nahlas pojmenovat a vyhranit se vůči nim. Rodící žena je bohyně a zasluhuje si při porodu úctu, ne nátlak a opovržení. Lidé pracující v porodnictví musí vědět, jak nepřipustné je jejich chování, pokud ženu v průběhu porodu slovně napadají, vědomně zastrašují a porušují její práva. Nesmíme dovolit, aby se v tichosti za zavřenými dveřmi porodnic prováděly na ženách praktiky, které jsou již řadu let oficiálně zakázány a postavené jako non lege artis praktiky či praktiky, které byly Mezinárodní Zdravotnickou Organizací (WHO) označené jako škodlivé pro matku a dítě. To, že se o nich nemluví neznamená, že se v našich porodnicích neprovádí. Je na nás, aby se toto porušování práv i nařízení WHO dostalo spoza zavřených dveří ven.

Podpořte nás na Facebooku